HÀ NỘI (Sputnik) – Mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19, song tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam năm 2021 vẫn đạt hơn 703 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2020, trong đó khối lượng hàng container ước đạt 23,9 triệu TEUs, tăng 6% so với năm 2020.
Sputnik đã phỏng vấn ông Lưu Xuân Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Tiếp Vận Dịch Vụ Hàng Hóa Đặc Biệt (Special Cargo Services – SCS) về cơ hội và thách thức của ngành vận tải biển trong năm 2022.

https://vn.sputniknews.com/20220103/nam-2022-hua-hen-su-but-pha-cua-van-tai-duong-bien-13089249.html